در مصاحبه استخدام یک شرکت، آقای مدیر از مهندس جوانی که هیچ تجربه کاری نداشت

 پرسید: برای شروع کار، حقوق درخواستی شما چقدر است؟

مهندس جوان پاسخ داد: حدود 75000 دلار در سال، بسته به اینکه چه مزایایی مدنظر داشته باشید.

مدیر گفت: خوب، نظرت راجع ,به 150 هزار دلار حقوق، 14 روز تعطیلی در ماه، بیمه کامل درمانی،

حقوق بازنشستگی ویژه و یک خودروی شیک و مدل بالا چیه؟

مهندس گفت: شوخی می کنین؟!

مدیر جواب: بله شوخی می کنم. اما اول خودت شروع کردی!