پل اول
قسمتی از جادۀ اصلی شماره 93 امریکا ، پیوند ایالات نوادا و آریزونا
پل دوم
ابتدا و انتهای پل جانبازان رشت ،که تاکنون حدود 3 میلیارد تومان برای آن هزینه شده، 
به دلیل اشتباه مهندسی، 50 سانتی‌متر اختلاف سطح !!! دارد و به هم نمی‌رسد